Kraftigt ökat antal rapporterade menstruationsrelaterade biverkningar efter covidvaccin i Sverige – totalt över 4500

Uppdaterad: 2021-10-11 (16:21)

I slutet av juli rapporterades att Läkemedelsverket hade fått in omkring 300-400 rapporter om misstänkta menstruationsrelaterade biverkningar. Nu drygt två månader senare rapporteras att siffran är över 4 500. SVT uppger även att ”från augusti har antalet anmälningar dessutom nästan tredubblats”.

2021-10-11: Svar från Läkemedelsverket. Totalt 4513 rapporter om menstruationsrelaterade biverkningar har inkommit fram t.o.m. 2021-10-11. Av dessa har endast 634 "handlagts". Det finns således 3879 icke handlagda rapporter för denna biverkning. Läkemedelsverket har delat med sig av ytterligare detaljerade information som kommer att gås igenom av oss och presenteras på hemsidan så snart som möjligt. 

Av denna information kan man göra en grov illustration över utvecklingen. Se nedanstående diagram.

Även om vi inte ser en fastställd koppling så fortsätter vi att följa detta både på EU-nivå och nationellt

Ebba Hallberg, senior expert och gruppchef på Läkemedelsverket, till DN.

I vanlig ordning påpekar myndigheterna att det inte finns någon fastställd koppling till vaccinen. Men kanske är det rimligt att fråga sig om inte den lagstadgade försiktighetsprincipen borde göra att man avvaktar med användningen av ett läkemedel tills man vet om det finns en koppling mellan rapporterade skador eller oroande symtom som rubbningar i reproduktionsorgan.

I stället fortsätter man användningen på bred front i avvaktan på mer data. Det bör anses bakvänt. Om det senare visar sig att vaccinen t ex påverkar fertiliteten hos unga kvinnor, kan detta få ödesdigra konsekvenser både för de drabbade individerna och samhället i stort.

80 000 ungdomar hann få en dos av Modernas vaccin innan det stoppades, efter ett onormalt högt antal rapportering av hjärtinflammationer.

Över en miljon doser av AstraZenecas vaccin distribuerades innan det slutade användas i Sverige, efter rapporter om blodproppar och även misstänkta dödsfall till följd av blodproppar.

Risk/nyttabedömning – analys

Kan det anses acceptabelt med 4500 anmälda biverkningar i denna grupp individer?

Risk för dödsfall av covid-19

Dödligheten för friska fertila kvinnor i covid-19 är extremt låg. I gruppen kvinnor 10-59 år har totalt 165 kvinnor avlidit med covid (gruppen 10-49 år, 58 avlidna) enligt dödsorsaksintyg (siffran för män är 416 avlidna). Sannolikt hade 75-95% av de avlidna någon riskfaktorer, vilket innebär att antalet friska individer som dog i covid troligen var någonstans mellan 8-40 stycken.

Risken för kvinnor generellt i åldern 10-49 år att dö av covid är således hittills omkring 1 på 46 000 (baserat på de totalt 2,52 miljoner människorna i denna grupp).

I åldersgruppen 50-59 år blir motsvarande risk 1 på ca 6000 (baserat på 650 000 individer i gruppen).

Räknar man på friska kvinnor minskar risken med ungefär faktorn 10 och om vi bedömer att en tredjedel av alla kvinnor 10-49 år haft smittan så blir en grov uppskattning att risken för en covidsmittad frisk kvinna att dö är 1 på ca 160 000.

Risk för biverkning av vaccinet

Låt säga att 3 500 anmälda biverkningar kommer från gruppen 10-49 år och att ca 70 % i gruppen vaccinerats. Då är risken för en frisk kvinna att få menstruationsrubbning av vaccinet 1 på ca 500. Risken är sannolikt betydligt högre, eftersom vi vet att det föreligger en kraftig underrapportering av biverkningar generellt. Låt vidare säga att rapporteringen av biverkningar av covidvaccin ligger på 10% (2-10 gånger bättre än studier visar för tidigare anmälningar av läkemedelsbiverkningar) så skulle det innebära att risken för att drabbas av menstruationsrubbning är omkring 1 på 50, dvs risken är 2%.

CheckFact.org ställer sig frågande till varför man inte ser allvarligare på denna typ av biverkningar då det gäller delar av kroppen som är centrala för fertilitet och fortplantning. Man säger att ”en övervägande del av rapporterna bedömts som icke allvarliga misstänkta biverkningar”. Men frågan är med vilken säkerhet man kan hävda att en oväntad blödning är ”icke allvarlig” utan att undersöka saken noggrant.

Det ska också sägas att det finns andra kända misstänkta biverkningar, såsom hjärtinflammation som vi skrivit om tidigare (1, 2).

I Norge görs en studie för att utreda eventuellt samband mellan vaccinen och dessa rubbningar, enligt Dagens Nyheter.

Källor:

https://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

https://www.dn.se/sverige/tusentals-inrapporterade-mensrubbningar-efter-covidvaccin/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/rapporter-om-mensrubbning-efter-vaccinering-men-bevis-for-samband-saknas

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/08/ema-inga-bevis-for-att-coronavaccin-kan-stora-kvinnors-menscykel/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-inga-vetenskapliga-belagg-for-rubbad-menscykel-av-coronavaccin

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/nu-kan-alla-over-18-vaccinera-sig-i-stockholm

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/nu-kan-18-aringar-fa-vaccintid

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/nu-kan-16-17aringar-vaccinera-sig-mot-covid-19

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/vaccinationsbokning-for-barn-mellan-12-och-15-oppnar-idag

https://checkfact.org/8-av-10-som-vardas-pa-iva-for-covid-19-har-minst-en-riskfaktor/

https://checkfact.org/endast-15-av-covid-dodsfallen-bedomdes-ha-covid-som-direkt-dodsorsak/

Moderna stoppas p.g.a. risk för hjärtinflammation – men varför stoppas inte Pfizer?

Hjärtmuskelinflammation efter vaccin vanligare än väntat

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2016/09/lakemedelsbiverkningar-pa-akuten-ar-vanliga-men-rapporteras-inte/

https://www.lakemedelsvarlden.se/4-av-10-sjukhuslakare-struntar-i-att-rapportera-biverkningar/

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer