Engagera dig

Världen behöver fler oberoende faktagranskare. Vanliga medborgare som bryr sig om demokrati samt mänskliga fri- och rättigheter. Genom att skriva om och diskutera sådant som inte står rätt till i världen minskar vi risken att dessa grundläggande rättigheter går förlorade.

Hjälp oss gärna genom att leta information, söka fakta, skriva artiklar, översätta text eller film m.m.

Kontakta oss om du vill bidra med din hjälp. Ange gärna om det är något speciellt som du vill göra, t ex:

  • Översätta text eller video
  • Söka fakta till befintliga eller nya artiklar
  • Skriva artiklar eller texter
  • Sammanställa statistik eller annan data

Du kan även gå till Artikelstudion (Beta) och hjälpa till att skriva artiklar.