Etikett: statistik

0 4
19
apr
2021
Posted in Fakta

Sveriges dödstal bland de lägre i Europa 2020

De flesta länder i Europa har drabbats betydligt hårdare av pandemin än Sverige, enligt en färsk sammanställning…

Läs mer...
0 7
09
apr
2021
Posted in Fakta Toppnyhet

Underrapportering av biverkningar från Corona-vaccin

”Generellt råder det en underrapportering som är allmänt känd, absolut. Det gäller inte bara för covidvaccinen.” –…

Läs mer...
0 2
09
apr
2021
Posted in Fakta

Rapporter om dödsfall efter vaccinering (Covid-19)

Det finns flertal rapporter från olika länder där personer som fått vaccin har avlidit kort därefter. Se…

Läs mer...
0 2
05
apr
2021
Posted in Fakta

Så granskar Läkemedelsverket misstänkta dödsfall av vaccin (Covid-19)

”Läkemedelsverket har fått in rapporter om dödsfall hos personer som vaccinerats mot covid-19. Vid granskning av rapporterna…

Läs mer...
0 2
01
apr
2021
Posted in Fakta

Över 100 000 söker akut vård varje år i Sverige p.g.a. idrottsskador

”Varje år söker omkring 112 000 svenskar akut vård för skador efter att de idrottat. Fotbollen är…

Läs mer...
0 0
01
apr
2021
Posted in Fakta

8 av 10 som vårdas på IVA för Covid-19 har minst en underliggande sjukdom eller annan riskfaktor

Svenska Intensivvårdsregistret får data inrapporterat om de fall av Covid-19 som hamnar på svenska intensivvårdsavdelningar. Fram till…

Läs mer...
0 2
18
mar
2021
Posted in Fakta

Högre dödlighet 2012 än 2020

I förehållande till folkmängden hade 2020 en historiskt sett låg dödlighet. Fler dog per miljon jämfört med…

Läs mer...
0 0
17
mar
2021
Posted in Fakta

Lika många dog av restriktionerna som av viruset 2020

Minst lika många dog av restriktionerna som av viruset i världen under 2020. Källa: Forskare på Karolinska…

Läs mer...
0 2
17
mar
2021
Posted in Fakta

Medianåldern för avlidna med Covid-19 är 85 år. Högre än för övriga befolkningen.

Snittåldern för personer som dör och som upp till 30 dagar dessförinnan testats positivt för Covid-19, är…

Läs mer...
0 3
07
jan
2021
Posted in Länkar

VAERS – amerikansk databas med rapporterade biverkningar

”Vaccine Adverse Event Reporting System” är ett amerikanskt program för vaccinsäkerhet, som samadministreras av U.S. Centers for…

Läs mer...
0 2
07
jan
2021
Posted in Länkar

Eudravigilance – EU:s databas över biverkningar

En central europeisk databas över misstänkta biverkningar på läkemedel som är godkända eller studerade i kliniska prövningar…

Läs mer...