Moderna stoppas p.g.a. risk för hjärtinflammation – men varför stoppas inte Pfizer?

Idag meddelade Folkhälsomyndigheten att användningen av Modernas covidvaccin ”Spikevax” stoppas för personer under 30 år.

”Nya preliminära analyser från svenska och nordiska datakällor pekar mot att sambandet framförallt är tydligt när det gäller Modernas vaccin Spikevax, i synnerhet efter den andra dosen. Riskökningen ses inom fyra veckor efter vaccinationstillfället, främst inom de två första veckorna”.

Pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten 2021-10-06

Som vi rapporterade redan i juni i år så fanns en misstanke om ökad risk för hjärtmuskelinflammation efter vaccinering mot covid-19. Särskilt för yngre och särskilt för yngre män.

Sedan dess har det dock kommit mer data och information som stärker dessa misstankar. Företrädare för USA:s folkhälsomyndighet (CDC) har släppt uppgifter som visar att risken för inflammation i hjärtat tycks öka mångdubbelt efter vaccinationen både för mRNA-vaccin generellt, men även i allra högsta grad för Pfizer-BioNTech.

Myopericarditis following COVID-19 vaccination: Updates from the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) Aug 30, 2021

Man kan ställa sig frågande till varför man stoppar ett vaccin med hänvisning till ökad risk för inflammation i hjärtat, men samtidigt fortsätter använda ett annat vaccin som visar på samma typ av risk.

Nedan syns jämförelse i diagramformat baserat på CDC:s data. Modernas vaccin visar alltså på en något större risk för hjärtinflammation, men även Pfizer-BioNTech visar på en kraftigt ökad risk, om än något mindre än Modernas.

Gör man diagram för Pfizers vaccin ner till 12 år så framträder följande bild.

Pressmeddelandet från Folkhälsomyndigheten väcker även åter frågan om definitionen av vem som räknas som vaccinerad och inte. Myndigheten skriver att risken syns ”i synnerhet efter den andra dosen … främst inom de två första veckorna”. Vi har tidigare rapporterat att en person räknas som ovaccinerad (”ej fullvaccinerad”) i två veckor efter andra vaccindosen. Detta väcker återigen frågan om huruvida personer i sjukvården som omnämns som ”ovaccinerade”, faktiskt är personer som fått en eller två doser vaccin.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2021/oktober/anvandningen-av-modernas-vaccin-mot-covid-19-pausas-for-alla-som-ar-fodda-1991-och-senare/

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf

https://checkfact.org/ar-ovaccinerade-pa-iva-i-sjalva-verket-vaccinerade/

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer