15% av Covid-dödsfallen bedömdes ha covid som direkt dödsorsak

Region Östergötland

Ett halvår in i pandemin, i augusti 2020, granskade Region Östergötland samtliga dödsfall i länet där personen hade bekräftad covid-19 och avlidit i hemmet eller i särskilt boende. Genomgången omfattade 122 personer. Genomgång gjordes av journalerna för att kunna bedöma samsjuklighet, skörhet och funktionsstatus innan personen insjuknande.

Dödsorsaken i de granskade fallen har i dödsorsaksintyget uppgetts vara covid-19, men andra sjukdomstillstånd kan ha bidragit eller ibland varit avgörande dödsorsak – till exempel hjärtsjukdom, lungsjukdom eller demens.

En majoritet av dem som avlidit med bekräftad covid-19 utanför sjukhus hade bakomliggande sjukdomar, mycket hög ålder och betydande skörhet.

Av genomgången framgår att 111 av de avlidna utanför sjukhus hade omfattande samsjuklighet och 11 måttlig samsjuklighet.

Åldern hos de avlidna var hög, hälften av dem var 88 år eller äldre. För 15 procent av dödsfallen bedömdes covid-19 vara den direkta dödsorsaken.

Region Stokholm

En liknande granskning på särskilda boenden i Region Stockholm visade att 17 procent av fallen direkt kunde kopplas till covid-19 som huvudsakliga dödsorsaken. I majoriteten av dödsfallen bedömde man att infektionen bidrog till dödsfallet och i 8 procent av fallen att det var den huvudsakliga dödsorsaken.

Källor:

https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/dodsfall-med-bekraftad-covid-19-granskas/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coviddoda-kan-ha-avlidit-av-andra-orsaker

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer