Större risk för allvarliga biverkningar av covid 19-vaccin än av covid-19 enligt ny artikel

Artikel på den icke vinstdrivande organisationen Brownstone Institutes hemsida.

I en artikel från den 15 juli på icke vinstdrivande organisationen Brownstone Institutes hemsida jämförs risken för sjukhusinläggning till följd av covid-19-infektion med risken för allvarlig biverkning av covid-19-vaccinet. Eftersom ingen vet exakt hur stor andel av vaccinbiverkningarna som rapporteras så har artikelförfattaren utgått från tre olika scenarier, med rapporteringsgrad mellan 2,5 och 25 procent.

Som vi tidigare uppmärksammat här på CheckFact.org så uppskattas andelen rapporterade biverkningar vara mindre än 5 procent.

Artikelförfattarna har alltså tagit i med rejäl marginal, då det är helt osannolikt att det skulle föreligga en så hög rapporteringsgrad som 25% för biverkningar av covid-19-vaccinet.

Nedanstående tabell från artikeln visar att om rapporteringsgraden av biverkningar av covid-19-vaccin vart 5% så betyder det att risken för allvarlig biverkning av vaccinet är större eller betydligt större än risken för att bli inlagd på sjukhus, för samtliga åldersgrupper med undantag för gruppen 90+.

Artikelförfattarna frågar sig slutligen varför myndigheterna inte alls verkar ta hänsyn till dessa siffror utan i stället konsekvent hävdar att nyttan överväger risken för covid-19-vaccinen.


Källor:

Svensk översättning av artikeln på Läkaruppropets hemsida
https://brownstone.org/articles/serious-side-effects-exceed-the-risk-of-hospitalization-with-covid-19-in-the-swedish-population/
https://checkfact.org/det-finns-ett-stort-morkertal-pa-biverkningar-av-vaccin/
Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer