Category: Skrivelser

3 598
25
Nov
2023
Posted in Nyheter Skrivelser

Estland avvisar WHO:s pandemifördrag

Den estniska regeringen har officiellt förklarat att landet inte kommer att godkänna det internationella avtalet om pandemiberedskap och respons som föreslagits av Världshälsoorganisationen (WHO). Ett…

Läs mer...
5 2911
15
Oct
2021
Posted in Nyheter Skrivelser Vittnesmål

Amerikansk läkare vittnar om att många av hennes patienter avlidit eller fått svåra skador efter covidvaccinering – kräver svar av FDA och CDC

Patricia Lee, akutläkare och kirurg i Kalifornien med över 20 års erfarenhet, skrev 28 september ett brev till FDA och CDC, för att hon har…

Läs mer...
3 1421
08
Oct
2021
Posted in Nyheter Skrivelser Upprop

10 000 signaturer mot vaccinpass

Skaparen av kampanjen kavlaner, Andreas Sidkvist, publicerade nyligen ett upprop mot regeringens lagförslag om “vaccinbevis” (även kallat vaccinpass) som lades fram i slutet av september….

Läs mer...
3 1946
30
Sep
2021
Posted in Skrivelser

Remissvar ang. vaccinbevis – signerat av 40 jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor

Uppdaterad: 2021-10-14 (11:43) En grupp om 40 personer bestående av jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor har signerat ett remissvar på lagförslaget om vaccinbevis, som nyligen…

Läs mer...
3 2199
30
Sep
2021
Posted in Skrivelser

Brev från föräldrar och skolpersonal till svenska skolor angående massvaccinationen mot Covid-19

Ett brev har författats av engagerade medborgare, föräldrar och skolpersonal till samtliga grund- och gymnasieskolor i Sverige. I brevet upplyser skribenterna bland annat skolorna om:…

Läs mer...