Category: Skrivelser

5 2623
15
Oct
2021
Posted in Nyheter Skrivelser Vittnesmål

Amerikansk läkare vittnar om att många av hennes patienter avlidit eller fått svåra skador efter covidvaccinering – kräver svar av FDA och CDC

Patricia Lee, akutläkare och kirurg i Kalifornien med över 20 års erfarenhet, skrev 28 september ett brev…

Läs mer...
3 1094
08
Oct
2021
Posted in Nyheter Skrivelser Upprop

10 000 signaturer mot vaccinpass

Skaparen av kampanjen kavlaner, Andreas Sidkvist, publicerade nyligen ett upprop mot regeringens lagförslag om “vaccinbevis” (även kallat…

Läs mer...
3 1699
30
Sep
2021
Posted in Skrivelser

Remissvar ang. vaccinbevis – signerat av 40 jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor

Uppdaterad: 2021-10-14 (11:43) En grupp om 40 personer bestående av jurister, läkare, biomedicinare och sjuksköterskor har signerat…

Läs mer...
3 1907
30
Sep
2021
Posted in Skrivelser

Brev från föräldrar och skolpersonal till svenska skolor angående massvaccinationen mot Covid-19

Ett brev har författats av engagerade medborgare, föräldrar och skolpersonal till samtliga grund- och gymnasieskolor i Sverige….

Läs mer...