Tidigare Pfizer-forskaren Mike Yeadon stöder nytt brottmål mot Pfizer och brittiska regeringen med anklagelser om tjänstefel och bedrägeri under covid-pandemin

Tidigare forskningschefen på Pfizer Mike Yeadon (se tidigare intervju) har skrivit ett brev till London Metropolitan Police, i vilket han ger sitt stöd till Mark Sexton, en före detta polis i Birmingham i Storbrittanien som i sin tur har lagt fram anklagelser mot MHRA (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, brittiska motsvarigheten till svenska Läkemedelsverket), Pfizer och den brittiska regeringen.

Anklagelserna inkluderar tjänstefel, grovt vållande till annans död, bedrägeri genom falsk representation, företagsmanslag och andra brott relaterade till hanteringen av covid-19-pandemin och vaccinerna. Efter att ha lagt fram omfattande bevis har han erhållit ett nytt brottnummer från Acton-polisstationen i London.

I sitt brev framgår det att han stöder Sextons anklagelser och uttrycker sin egen oro över hanteringen av pandemin och vaccinerna. Yeadon, med en omfattande bakgrund inom biovetenskap och läkemedelsindustri, anser att allmänheten har vilseletts om både pandemins natur och vaccinernas säkerhet och effektivitet. Han hävdar att det inte har funnits någon riktig pandemi utöver normal sjukdomsfrekvens och att de covid-relaterade dödsfallen kan förklaras av felaktig användning av PCR-tester och förändringar i medicinska behandlingsprotokoll.

Yeadon kritiserar också covid-19-vaccinerna för att inte vara riktiga vacciner utan snarare experimentella behandlingar med potentiellt skadliga effekter

Yeadon kritiserar också covid-19-vaccinerna för att inte vara riktiga vacciner utan snarare experimentella behandlingar med potentiellt skadliga effekter, inklusive risker för autoimmuna reaktioner och minskad fertilitet. Han uppmanar till en grundlig granskning av sina påståenden och en öppen diskussion om de eventuella missförhållanden som kan ha ägt rum under krisens hantering.

Sexton och Yeadon kräver uppmärksamhet och åtgärder från myndigheterna för att utreda deras anklagelser. Deras insatser syftar till att skapa ökad transparens och ansvarighet inom såväl läkemedelsindustrin som regeringsinstitutioner när det gäller hanteringen av folkhälsokriser och vaccinutveckling.

Här följer brevet från Mark Yeadon till Metropolitan Police i London (översatt från engelska, se original):

Från: Mike Yeadon
Datum: Mån, 11 mars 2024 kl. 22:56
Ämne: Fw: Dr Mike Yeadon: Inledande uttalande om allvarliga brott per Mark Sexton-kommunikation Till: Ben.Bates@met.police.uk Kopia: Mark Sexton

Kära Ben Bates,

Jag har blivit ombedd av den tidigare polisen, Mark Sexton (som får kopia av detta mejl) att presentera mig för dig och ange de områden där jag har otvetydiga bevis för brottslig verksamhet.

Låt mig börja beskriva mina referenser för att ha insett att de områden jag kommer att beskriva var felaktiga i första hand.

Mitt namn är Dr. Mike Yeadon.

Jag är den mest erfarna, tidigare “big pharma” & bioteknikforskningschefen som talar ut om flera allvarliga brott i relation till det jag kallar “Covid-eran”.

Min ursprungliga utbildning var inom biokemi och toxikologi, där jag tilldelades den högsta nivån av gemensam hedersexamen som School of Biomedical Sciences någonsin hade tilldelat vid den tiden (1985, University of Surrey).

En del av min grundutbildning involverade forskarplaceringar vid Chemical Defense Establishment, Porton Down, Wiltshire [laboratorium specialiserat på forensiska analyser och vetenskaplig undersökning i rättsliga sammanhang], där jag var en liten kugge i den långsiktiga utvecklingen av injicerade motgift mot nervgasförgiftning för att skydda brittiska trupper. Jag arbetade också på dåvarande Central Laboratory of the Forensic Sciences Service, Aldermaston, Berkshire [forskningscenter för studier av kemiska försvarsåtgärder], i anslutning till Atomic Weapons Research Establishment [Atomvapenforskningsinstitutet]. Medan jag arbetade på Forensic Science Service [laboratorium specialiserat på forensiska analyser] fick jag utbildning i flera precisionsanalytiska metoder inklusive masspektrometri, då en mycket tekniskt komplex metod.

Såvitt jag minns hade jag säkerhetsklassificering för båda anläggningarna. Porton Down [forskningsanläggning känd för sina studier inom biologisk och kemisk krigföring samt försvarsforskning], då precis som nu, är en toppsäkerhetsanläggning med internationell renommé.

Min doktorsexamen inom farmakologi var “Om effekten av opiater på andningsfunktionen” (1988) och detta sponsrades av MOD [brittiska försvarsdepartementet].

Efter att ha tagit min doktorsexamen, vilket gav mig en gedigen utbildning i flera ytterligare underdiscipliner av biologi, kemi och läkemedelsmetabolism, började jag arbeta inom läkemedelsindustrin.

Jag tillbringade 24 år med “big pharma”, började vid Wellcome Research Laboratories [forskningsanläggning känd för sina studier inom biologisk och kemisk krigföring samt försvarsforskning], där jag kort arbetade tillsammans med Dr. Patrick Vallance (som blev vetenskaplig chefsrådgivare till den brittiska regeringen).

Under en lång period var jag ansvarig för Pfizers globala forskning inom området terapeutiska medel för allergi- och respiratoriska sjukdomar. Jag lämnade Pfizer 2011, efter att ha nått vice VD-nivå, eftersom företaget hade beslutat att lämna sin stora FoU-bas i Kent. Avskedet var hjärtligt. Innan jag lämnade försökte jag hitta ett nytt “hem” för den portfölj av utforskande mediciner som jag hade hjälpt till att skapa. Glädjande nog så förvärvade Mylan U.K. Ltd, världens näst största generikaföretag, en stor del av min portfölj strax efter att jag hade lämnat positionen på Pfizer.

Jag grundade senare och ledde i form av VD ett mycket framgångsrikt bioteknikföretag, Ziarco Pharma Ltd. Pfizer och fyra andra riskkapitalföretag var investerare i mitt företag, som till sist förvärvades av Novartis Pharmaceuticals, 2017.

Mina bedrifter anses av vissa ha varit ovanliga. Så mycket att en tidigare Pfizer-styrelsemedlem och tidigare global chef för FoU, Dr John LaMattina, skrev om mitt senaste företag i Forbes, en ledande affärstidning (februari 2017). https://www.forbes.com/sites/johnlamattina/2017/03/15/turning-pfizer-discards-into-novartis-gold-the-story-of-ziarco/?sh=2470f0Ua7572

Sammanfattningsvis har jag en mycket omfattande utbildning inom flera discipliner och över 30 års ledarerfarenhet inom området att uppfinna och testa nya mediciner för respiratoriska sjukdomar. Jag har en utmärkt analytisk bakgrund och jag kan påstå att jag är minst lika kompetent som någon som ger vetenskapliga råd till regeringen.

Jag har ingen historik av “konspirationsteorier” eller politiska kampanjer eller protester. Jag tror inte att jag gjorde en enda offentlig kommentar om någonting före 2020.

Mina prestationer inom tillämpad biomedicinsk vetenskap kvalificerar mig för att tas på allvar. Jag ber att de bevis jag sammanställer utvärderas noggrant. Jag är säker på mina bedömningar, som har kontrollerats av dussintals andra, internationellt välkända vetenskapsmän och läkare.

Jag har lämnat in ett flertal juridiska uttalanden som används som intyg i domstolsförfaranden i flera länder.

Jag kommer endast att ta upp två saker i denna skrivelse. Att täcka allt skulle vara helt enkelt för överväldigande att läsa, för att inte tala om att absorbera och förstå vid ett enda tillfälle. Jag ska helt enkelt göra uttalanden. Jag tänker inte försöka bevisa dem i denna korta kommunikation. Du kan dock vara säker på att jag har gjort det vid dussintals tillfällen. Jag har gett uppemot 250 fullängdsintervjuer.

Jag måste varna läsaren för att även denna medvetet begränsade information kommer att chockera, om du inte redan hade insett att något utan motstycke i världen pågått. Observera också att vanlig sökning på internet, ofta kallad “googling”, inte kommer att hitta många av de källor som jag har dragit nytta av. De stora sökmotorerna har manipulerats så att resultaten utesluter material som stör myndigheterna.

De två områdena är:
1. Den påstådda pandemin.
2. Injektionerna, som påstås vara vacciner.

De huvudsakliga påståendena:

1. Enkelt uttryckt har det inte förekommit någon pandemi. Det var ett normalt antal sjukdomar i början av 2020 som under alla andra år. Det som var annorlunda med 2020 var att alla regeringar, ledda av WHO, engagerade sig i samordnad lögn för sina medborgare. Detta fortsätter till denna dag. Alla fick höra att det var en pandemi på väg. Illusionen skapades av avsiktligt missbruk av ett kliniskt diagnostiskt test som kallas PCR. Kärnan i hela detta bedrägeri är den felaktiga uppfattningen att PCR-testning är så gott som felfri och att ett positivt resultat betyder att en person “hade covid”. Det finns ingen sådan sjukdom. Inte ett enda symptom är unikt för den påstådda nya sjukdomen. Ett positivt test kallades “ett fall”. Alla som dog inom några veckor efter ett positivt test förklarades vara “ett covid-dödsfall”. Allt som behövdes var att rulla ut sådana tester snabbt i början av 2020 och det noggrant planerade resultatet, en uppenbar “pandemi” skapades. Regerings- och medialögner var från början allt som krävdes för att upprätthålla illusionen.

Det epidemiologiska beviset visar att det inte förekom någon ytterligare sjukdom eller dödsfall jämfört med samma period under något annat år. Många vetenskapliga artiklar och författare kommer att presentera sina bevis på denna punkt, inklusive universitetsprofessorer kvalificerade i epidemiologi.

WHO spelade sin roll i brottet genom att förklara en “folkhälsokris av internationellt intresse”, eller en “pandemi”. Omedelbart efter WHO:s bedrägliga deklaration infördes förändringar i medicinska procedurer överallt. Dessa förändringar orsakade de dödsfall som hölls uppe för medborgarna som bevis på att vi var i en pandemi. Vi har en lång lista med vittnen till att dessa förändringar är olämpliga och ofta dödliga. Lägg märke till att min doktorsexamen handlade om effekterna av opiater, som morfin, på andningen. Jag visste att det som ordinerades definitivt var olämpligt.

Så det fanns ingen pandemi. Bara den avsiktliga illusionen av en. Detta åtföljdes av förändringar i medicinsk praxis som förutsägbart skulle resultera i ett stort antal dödsfall på sjukhus, vårdhem och samhället. Ingen kommer att misslyckas med att uppskatta allvaret i anklagelserna här.

Jag kan inte vara säker på att motivet till detta bedrägeri var. Men effekterna av det har varit att allvarligt skada ekonomierna i massor av länder, med finansiella överföringar räknade i biljoner pund, från de fattigaste och skattebetalarna till de rikaste eliterna. Det civila samhället har också blivit allvarligt stört och har aldrig fått börja läka.

Andra, mindre spekulativa motiv blev uppenbara när 2020 fortsatte och detta för oss till min andra, chockerande anklagelse.

2. Den substans som kallas “covid19-vacciner” är uppenbarligen inte vacciner. Ha samtidigt i åtanke, att det aldrig var frågan om någon pandemi.

Hela min karriär har varit inom området för att designa och testa nya kombinationer av atomer för att skapa vad vi hoppas ska bli nya potentiella mediciner. Förutom att åstadkomma önskade förändringar i kroppen är det främsta problemet att undvika “oönskade effekter”, det vill säga toxicitet eller skador.

Min utbildning i mekanistisk toxikologi var gång på gång användbar för att hjälpa team att förutse, undvika eller förstå sådana problem.

Så jag förstår djupt hur man designar molekyler och även hur man förhör dem för deras utsikter för att åstadkomma önskade effekter och avgörande för att urskilja risker för skador. Jag tycker inte att det är ett för stort påstående att säga att det inte finns någon som är bättre kvalificerad än jag att göra detta i förhållande till dessa nya behandlingar.

Jag går nu rakt på sak: Dessa injektioner har utformats noggrant för att avsiktligt orsaka toxicitet hos dem som injiceras med dem. Jag kan upptäcka minst tre separata egenskaper hos dessa injektioner som skulle förväntas skada, döda eller minska fertiliteten hos överlevande. Dessa var inget “misstag”. Var och en av dessa egenskaper är så uppenbart medvetet skapad, för alla som varit delaktiga i metodiskt framtagning av nya läkemedel.

Minst två egenskaper är gemensamma för varje injektion som utger sig vara ett “covid-vaccin”. För det första har vi mRNA-karaktären hos de huvudsakliga produkterna. För det andra, lipidnanopartikel-karaktären i blandningarna i vilka dessa mRNA är inkapslade.

mRNA är genetisk kod för ett valt protein. Oavsett vad proteinet är, när människokroppen väl får uttrycka det, kommer det att kännas igen som främmande och attackeras av deras eget immunsystem. Beroende på detaljer som vi inte kan veta, bara genom att titta på glasflaskorna, kommer vissa människor att skadas som ett resultat av denna dödliga autoimmuna attack. Andra kommer att dödas på andra sätt och tiden det tar och deras lidande kommer att variera. Det kommer att se ut som vanliga sjukdomar. Det blir helt enkelt fler av dessa.

På grund av lipidnanopartikel-inblandningen kommer en del av de injicerade materialen att ackumuleras i äggstockarna (möjligen även testiklarna). Denna målsökningsegenskap i reproduktiv vävnad har varit känd i mer än ett decennium. Effekten blir en sänkning av fertiliteten som påverkar varje steg av reproduktionen. Jag kan ge detaljerade förklaringar för vart och ett av dessa påståenden såväl som flera andra.

Jag har också en ovanlig typ av bevis med avseende på de brott jag hävdar har begåtts. Jag förstod en del av det här attacken redan innan något av de så kallade vaccinen hade fått sitt bedrägliga godkännande. På grund av detta skrev jag, ihop med en annan författare, ett öppet brev till Europeiska läkemedelsmyndigheten i början av december 2020, som bifogas nedan. I det varnar vi för de skador som vi förväntade oss. Det har varit minst sagt upprörande att se dem bli verklighet, varav det allra senaste som är de negativa effekterna på fertiliteten. Dödlighet av “alla orsaker” i befolkning är förhöjd nästan överallt i världen eftersom dessa produkter har använts i stor skala, och antalet levande födda barn har minskat kraftigt.

https://2020news.de/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf

Jag ser fram emot möjligheten att tala med dig i detalj om dessa och andra anklagelser.

Jag kommer att publicera detta brev på min Telegram-webbplats, där 20 000 följare med säkerhet kommer att vara intresserade av att få veta vad Londons Metropolitan Police gör med denna information. Om jag får vara så djärv, skulle jag uppmuntra dig att fundera över hur du planerar att beskriva åtgärder framöver, för din familj, och om du har, även dina barn och barnbarn.

Med vänliga hälsningar och tack för uppmärksamheten.

Dr. Mike Yeadon.

Åsikterna som uttrycks i text och eventuella bilder och/eller videoklipp på denna sida tillhör deltagaren eller deltagarna i respektive text, bild eller video. CheckFact.org tar inte ställning för eller emot dessa åsikter utan förmedlar dem endast för att inspirera till diskussion och debatt.

Källor:

https://t.me/DrMikeYeadon/2453

https://expose-news.com/2024/03/12/dr-yeadon-writes-supporting-letter-for-new-criminal-complaint-by-former-po-mark-sexton-against-mhra-pfizer-and-uk-government/

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer