Lulu Carter intervjuas i Folkets Radio om livet efter covid-vaccinationen

I den senaste videointervjun i Folkets Radio intervjuas Lulu Carter och Sven Román av Per Shapiro.

Lulu Carter, känd från TV-programmet “Äntligen hemma”, delar sin berättelse om hur hennes liv förändrats efter covid-vaccinationerna. Hon beskriver en rad symptom som hon upplever är relaterade till vaccinationen, däribland en ihållande och jobbig hosta, ledvärk och andra fysiska besvär. Trots omfattande utredningar och behandlingsförsök har hennes tillstånd inte förbättrats. Carter uttrycker frustration över bristen på erkännande och stöd från vårdsystemet och beskriver känslan av att ha blivit övergiven.

Sven Román, specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande för läkare Uppropet, bekräftar att Carters symptom verkar vara orsakade av vaccinationen och kritiserar den rådande tystnadskulturen kring potentiella vaccinrelaterade biverkningar. Han lyfter fram behovet av att belysa dessa frågor och skapa utrymme för de drabbade att dela sina erfarenheter utan rädsla för stigmatisering.

Det behövs ett nytt #MeToo för vaccinskador

Samtalet berör även jämförelser med #MeToo-rörelsen och diskuterar hur en liknande uppmärksamhet kring vaccinbiverkningar skulle kunna bidra till större öppenhet och stöd för de drabbade. Både Carter och Román uttrycker en stark önskan om förändring och betonar vikten av att bryta tystnaden kring dessa frågor. “Det behövs ett nytt #MeToo för vaccinskador” menar både Sven Román och Lulu Carter.

Diskussionen rör även kritik mot den mediala framställningen och hanteringen av vaccinrelaterade biverkningar, där det nämns en tendens till att avfärda kritiska röster som konspirationsteoretiker eller psykiskt instabila. Carter och Román efterlyser en mer nyanserad och inkluderande dialog där olika erfarenheter och perspektiv tas på allvar.

Innehåll i videon

 1. Inledning och presentation (00:46)
  • Presentation av Lulu Carter och Sven Román.
 2. Bakgrund och Covid-19 (01:16)
  • Paralleller mellan #MeToo och tystnadskultur kring Covid-19 vaccinationer.
 3. Lulu Carters personliga berättelse (02:27)
  • Lulu Carters liv före och efter Covid-vaccination, inklusive hennes karriär och hur pandemin påverkade henne.
 4. Symptom efter vaccination (12:11)
  • Detaljerad redogörelse för Lulu Carters symptom efter vaccinationen.
 5. Mötet med läkaren och misstänkt orsak (17:15)
  • Diskussion om möjligt samband mellan vaccination och Lulu Carters hälsotillstånd.
 6. Reaktion och tystnadskultur (18:32)
  • Jämförelser med tystnadskultur och behovet av en “MeToo 2.0” för vaccinskador.
 7. Lulu Carters erfarenheter och utmaningar (19:15)
  • Hur de senaste åren varit för Lulu Carter och responsen på hennes uttalanden om vaccinationen.
 8. Sven Románs syn på vaccinbiverkningar (21:52)
  • Medicinsk perspektiv på vaccinrelaterade biverkningar och kritik mot hanteringen av pandemin.
 9. Diskussion om tystnad och stigma (26:10)
  • Behandlingen av vaccinkritiker och jämförelser med historiska exempel på tystnad och stigma.
 10. Behovet av en ny rörelse (30:25)
  • Diskussion om potentialen och behovet av en ny rörelse liknande #MeToo för att belysa och hantera vaccinskador.
 11. Lulu Carters framtidsutsikter (35:10)
  • Lulu Carters tankar om framtiden och hur hon hanterar sitt nuvarande hälsotillstånd.
 12. Avslutning (37:52)
  • Tack och avslutning av intervjun.
Åsikterna som uttrycks i text och eventuella bilder och/eller videoklipp på denna sida tillhör deltagaren eller deltagarna i respektive text, bild eller video. CheckFact.org tar inte ställning för eller emot dessa åsikter utan förmedlar dem endast för att inspirera till diskussion och debatt.

Källor:

https://folketsradio.se/en-kampanj-for-att-bryta-tystnaden/

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer