Vi har ingen viruspandemi, vi har en testpandemi

Wolfgang Wodarg är en tysk lungläkare som under svininfluensaepidemin satt i tyska parlamentet och i Europarådet. Han bidrog starkt till att det inte blev någon massvaccinering mot svininfluensan. I en 50 minuter lång intervju berättar han om sina erfarenheter av hur WHO fungerar samt ger sin syn på covid.

Den tyske läkaren anser inte att covid är någon pandemi. I januari 2020 uppfann den tyske virologen Christian Drosten ett PCR-test, men testet säger ingenting om huruvida någon är smittad av covid, för det kan ge utslag för upp till 20 år gamla besläktade coronavirus. Om testet dessutom körs i för många cykler (vid vare cykel fördubblas det ursprungliga materialet) får man många falskt positiva svar. Dessutom testar det bara för en kort sekvens av RNA, virusets arvsmassa. Sammanlagt består virusets arvsmassa av 30 000 nukleotider, varje nukleotid har en bokstav, och de sekvenser som använts för Drostens PCR-test motsvarar ett till två ord i ”denna bok” på 30 000 bokstäver. Wodarg slutsats utifrån ovanstående omständigheter är därför att vi inte har en viruspandemi utan en testpandemi. 

Wodargs analys bekräftas i en artikel som jämfört förekomsten av positiva test i de tre studierna av vaccinen hösten 2020, och som ligger till grund för deras godkännande, med den officiella statistiken över antalet positiva test. 

Pfizers studie pågick från 7 juli till 15 november 2020, och totalt 170 personer av de 36 523 som ingick testades positivt med ett så kallat serologitest (ett blodprov för att påvisa antikroppar), efter att ha fått två doser vaccin eller två doser placebo. Av de som fick vaccinen smittades 8 personer, av de som fick placebo 162 personer. Riskreduktionen var alltså avsevärd, 95%. Men å andra sidan var risken att få infektion utan att vaccinera sig (gruppen som fick placebo) bara 0,88%, vilket är en väldig låg infektionsrisk. Risken att få infektionen var högre i Modernas och Johnson & Johnsons studier, cirka 1,3 respektive 1,5%, men fortfarande mycket låg.

Officiella data visade under tidsperioden för Pfizers studie att andelen positiva PCR-test för covid-19 i USA var cirka 6%, alltså 7 gånger högre än studien visade. 

En artikel från New York Times i augusti 2020 redogör för en studie som visade att 90% av de som testats positivt i Massachusetts, New York och Nevada knappt bar på något virus. Om antalet positiva testresultat i USA skulle reduceras med 90% så skulle det ge nedanstående diagram, som stämmer mycket väl med studierna som gjordes för att godkänna de tre nämnda vaccinen.

Den 30 november 2020 publicerade 22 forskare en extern granskning av studien som ligger bakom Drostens PCR-test. De fann 10 allvarliga metodologiska och vetenskapliga fel och anser att artikeln måste dras tillbaka. 


Källor:

https://rumble.com/vnwzlh-wolfgang-wodarg-full-interview-planet-lockdown.html

https://allfactsmatter.substack.com/p/the-covid-vaccine-trials-tell-us

https://zenodo.org/record/4298004#.YXpiTC9yrq1

https://www.nytimes.com/2020/08/29/health/coronavirus-testing.html

https://cormandrostenreview.com/

Prenumerera
Meddela mig vid
1 Kommentera
Mest röstade
Nyaste Äldsta
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer
PeterTorpare
2 år sedan

Det är precis detta som Reiner Fuellmich bygger den första av sina åtalspunkter på.
Han skall ju driva en process mot ansvariga världen över, hur han nu skall lyckas med detta, men det är en annan sak…
https://newsvoice.se/2021/10/reiner-fuellmich-mike-adams/