PCR-test kan ge falska positiva svar

Den teknik som används i PCR-test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som inte längre smittar. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. PCR-test kan därför inte användas för att avgöra smittfrihet och man får istället främst använda kliniska kriterier samt tid från insjuknandet.

– Folkhälsomyndigheten


Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt test-kit för att påvisa pågående infektion med covid-19. Felet upptäcktes genom systematiskt kvalitetsarbete vid laboratorierna. Cirka 3700 provtagna personer i Sverige i nio olika regioner kommer nu att få sitt tidigare angivna positiva provsvar tillbakadraget.

– Folkhälsomyndigheten


Ett inköpt snabbtest från Wuhan i Kina gav positivt utslag hos helt friska personer. Region Skåne hade köpt in 400 000 tester, för nio miljoner kronor. Nu har användningen av dem stoppats.

SVT Nyheter

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/bristande-prestanda-i-kommersiellt-test-har-gett-falskt-positiva-provsvar-om-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/v/vagledning-om-kriterier-for-bedomning-av-smittfrihet-vid-covid-19/

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/snabbtest-gav-falskt-covid-besked

Prenumerera
Meddela mig vid
guest
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer