Estland avvisar WHO:s pandemifördrag

Den estniska regeringen har officiellt förklarat att landet inte kommer att godkänna det internationella avtalet om pandemiberedskap och respons som föreslagits av Världshälsoorganisationen (WHO). Ett brev daterat den 22 november 2023, som finns tillgängligt på Estlands parlaments hemsida, klargör landets ståndpunkt.

I brevet, riktat till Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO:s generaldirektör, framför Estland sin avsikt baserat på artikel 22 i WHO:s konstitution. Estland framhåller att det internationella avtalet, samt de kompletterande ändringarna till de Internationella Hälsoreglementena (2005), avslås. Anledningen som anges är att enligt den estniska konstitutionen kan endast det estniska parlamentet, bestående av 101 medlemmar, ratificera eller avvisa internationella fördrag. Det nämns vidare att parlamentet inte har antagit någon sådan resolution.

Detta drag kan ses som en del av en bredare debatt om suveränitet och medlemsstaters roll i internationella hälsosamarbeten. Estlands beslut är också en indikation på de utmaningar som WHO kan stå inför när det gäller att samordna globala svar på pandemier.

Estlands beslut kommer vid en tidpunkt då förhandlingar om pandemifördraget pågår. Avtalet är avsett att stärka förberedelserna och responsen på framtida pandemier efter de utmaningar som världen stött på under covid-19-pandemin.

I brevet hänvisar Estland till att ett beslut fattat av den Europeiska Unionens frågekommitte är ogiltigt, eftersom det stred mot konstitutionella krav och endast stöddes av en minoritet av parlamentsmedlemmarna.

För ytterligare information och uppdateringar, håll ett öga på den officiella webbplatsen för Estlands parlament samt uttalanden från WHO och andra berörda parter.

Det finns uppgifter om att även Slovakien, Nya Zeeland, Mexiko och Filippinerna har tagit liknande beslut, kommentera gärna om du har uppgifter eller officiella källor som styrker denna uppgift.


Källor:

Estniska parlamentets hemsida där brevet finns att ladda ner (längst ner på sidan):
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/939d964c-c0be-49d6-a314-7c472c390b43

Information om pandemifördraget på WHO:s officiella hemsida:
https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/pandemic-prevention–preparedness-and-response-accord

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer