Medianåldern för avlidna med Covid-19 är 85 år. Högre än för övriga befolkningen.

Snittåldern för personer som dör och som upp till 30 dagar dessförinnan testats positivt för Covid-19, är 83 år (medianålder 85 år) och 54 procent av de avlidna var män.

Källor:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-a-o/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

Prenumerera
Meddela mig vid
guest
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer