Klart ökad dödlighet i EU, framför allt bland yngre, trots massvaccinationen

Massvaccination motiveras av att det räddar liv. Stämmer det?

EuroMomo presenterar varje vecka siffror för dödligheten i EU:s länder samt Storbritannien och Norge. Hur ser dödligheten ut de sex senaste åren, 2016-2021?

För 2021 har vi data till och med vecka 40, för övriga år för alla veckor. Det var en överdödlighet för dessa länder på totalt 393 000 personer under “coronaåret” 2020. Under de fyra föregående åren var överdödligheten betydligt lägre, cirka 23 000 – 152 000 per år.

Tittar vi på dödligheten 2021 för alla åldersgrupper och till och med vecka 40 så är trenden oroande. Från och med vecka 15 så ökar överdödligheten och närmar sig den vi hade 2020.

Tittar vi på olika åldersgrupper, då blir graferna verkligt oroande. I den allra yngsta yngsta åldersgruppen, 0-14 år, har 2021 försämrat sin position avsevärt. I år var det underdödlighet i denna grupp till och med vecka 25 men därefter har det varit en överdödlighet som gör att bara 2020 har en högre överdödlighet. Har överdödligheten någonting med vaccinationerna att göra? I denna åldersgrupp har ganska få vaccinationer skett, men när de väl kommit igång så har det varit ungefär från vecka 25. Många gravida och ammande har låtit vaccinera sig, det kan också ha påverkat.

Grafen över nästa åldersgrupp, personer 15-44 år, är mycket, mycket oroande. 2021 har klart högst överdödlighet, och ungefär från vecka 25 ökar den dessutom mer. Även i denna åldersgrupp började inte vaccineringen förrän en bra bit in på året. Anledningen till att siffrorna är extra alarmerande är att dödligheten av covid-19 för unga personer är mycket låg och överdödligheten i dessa grupper ger betydligt fler förlorade levnadsår jämfört med överdödlighet i äldre grupper. Numerären för överdödligheten är förvisso mycket lägre än i äldre åldersgrupper, till exempel för 2021 hittills 4 180 personer, men blir alltså i förlorade levnadsår avsevärt mycket högre relativt de äldre åldersgrupperna.

Även i åldersgruppen 45-64 år, vars dödlighet i covid-19 är ungefär som en vanlig influensa, är överdödligheten i särklass högst 2021, totalt ca 29 000 mot 2020 som har näst högst överdödlighet, ca 17 000 till och med vecka 40.

I åldersgruppen 65-74 år ser det återigen värst ut för 2021.

Hur är det då i de åldersgrupper där dödligheten i covid är som störst? I gruppen 75-84 år ligger 2021 i paritet med 2021, och i den allra äldsta åldersgruppen, 85+, ligger 2021 för första gången lägre än flera av de andra åren.

Sammantaget tycks dödligheten i den allra högsta åldersgruppen, de som är 85 år och äldre, ligga på en normal nivå i år. Men i samtliga övriga åldersgrupper så är dödligheten mycket hög, trots massvaccineringen, som skulle rädda liv. Vad är förklaringen? Det behöver naturligtvis utredas, men sannolikt är det flera orsaker: Dödliga biverkningar från vaccinen samt effekten av restriktioner som gett ökade dödsfall på grund av utebliven vård, att människor inte sökt vård, minskad fysisk aktivitet, ökad isolering etc. Att dödligheten ökat markant för alla yngre än 85 år sedan massvaccineringen inletts borde vara EU:s viktigaste fråga. Vaccinationen borde omedelbart upphöra.

Källor:

https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/

Prenumerera
Meddela mig vid
1 Kommentera
Mest röstade
Nyaste Äldsta
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer
PeterTorpare
2 år sedan

Tittar man på Sveriges överdödlighet för 2020 (SCB) så existerar den inte förutom för åldersgruppen 90+. I övrigt är det jämförbart med 2019 som hade ovanligt låg överdödlighet.
Det var alla sköra, som fick dö i ensamhet, då besök var förbjudet.

Min mamma fick covid i mitten på december 2020 vid 90 års ålder, då var ok med besök igen. Hon hade lite feber i 3 dagar sedan blev hon helt bra men 30 dec avled hon av en helt annan anledning. Jag antar att hon registrerades som “med covid” för det var inte “av covid”