Influensamedicin från 1997 mycket effektiv mot corona, Tegnell tackade i april 2020 nej till 400 000 doser

Den norske allmänläkaren Peter Dvergsdal är starkt kritisk till hanteringen av covid-19. Han menar att det gjordes tre kardinalfel:

  1. Behandling borde skett med ett läkemedels som kom redan 1997 och är mycket effektivt mot luftvägsvirus och som hade hindrat covid-19:s spridning inne i kroppen till 97%.
  2. Behandling med ofarligt ultraviolett ljus borde ha använts, dödar effekt virus utanför kroppen.
  3. Att hindra och minska flygresande var ett slag i luften, för i ett flygplan har coronavirus mycket svårt att sprida sig. 

Allmänläkaren har under 2021 behandlat över 1000 personer med influensasymtom med Avigan, ett av varumärkena för substansen. Alla patienterna har förbättrats.

Läkemedlet det handlar om är favipiravir, ett antiviralt läkemedel som lanserades i Japan 1997 och som japanerna använder mot influensa. Det fungerar enligt Dvergsdal mot 97% av alla luftvägsvirus. Allmänläkaren har under 2021 behandlat över 1000 personer med influensasymtom med Avigan, ett av varumärkena för substansen. Alla patienterna har förbättrats.

Favipiravir användes från mars 2020 mot covid-19 i Thailand och är förklaringen till deras låga dödstal. Det har använts av en miljon indier. Det tillverkas av 15 läkemedelsföretag, bland annat 10 i Indien och 1 i Egypten.

Angående Egypten påtalar den lågmälde Dvergsdal att deras forna högkultur gick under på grund av för omfattande regelverk. Allmänläkaren menar att det är regelverken for att godkänna läkemedel som sätter käppar i hjulet, det kostar cirka en miljard i forskning och studier för att få ett nytt läkemedel godkänt. 

Läkemedelsmyndigheterna har enligt Dvergsdal blivit en riskfaktor och sin egen värsta fiende. Regelverken går ut över sunt förnuft. På grund av de rigorösa kraven för att godkänna läkemedel så används favipiravir i alldeles för liten utsträckning.

Våren 2020 beställde Dvergsdal från Japan 400 000 förpackningar av favipiravir. Han meddelade per mejl Anders Tegnell att han kunde få använda dessa läkemedel för att behandla covid. Anders Tegnell svarade 29 april 2020: ”Läkemedelsverket hanterar dessa frågor.”

Våren 2020 beställde Dvergsdal från Japan 400 000 förpackningar av favipiravir. Han meddelade per mejl Anders Tegnell att han kunde få använda dessa läkemedel för att behandla covid. Anders Tegnell svarade 29 april 2020: ”Läkemedelsverket hanterar dessa frågor.”

Dvergsdal anser att Anders Tegnell har fel. Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet med det övergripande ansvaret för strategin mot en epidemi och kan köpa in läkemedel, om de anser att det är befogat.

Det andra kardinalfelet gäller att inte ultraviolett ljus använts. Det är ett specifikt ultraviolett ljus, FAR UVC 222 nanometer, som ska användas och som till skillnad från annat ultraviolett ljus är oskadligt för huden. Ljuset dödar på 30 sekunder alla virus och bakterier i omgivningen.

Kardinalfel tre, att smittan inte sprids i flygplan, upptäcktes under epidemin med coronaviruset SARS 2009. Ventilationen i kombination med att passagerarna sitter rakt fram gjorde att det inte gick att smitta någon om inte den smittade i princip vred ansiktet och hostade sin medpassagerare i dennes ansikte.

allmänheten är lojal mot makthavarna, som i sin tur oftast är gravt inkompetenta

Dvergsdal menar att orsaken till att de tre kardinalfelen begåtts är att allmänheten är lojal mot makthavarna, som i sin tur oftast är gravt inkompetenta. Enligt Dvergsdal måste de som har makten lägga så mycket energi på att komma till toppen att de oftast har väldigt lite kunskap. Han säger: ”Maktpersoner avancerar till sin egen inkompetensnivå.”

Dvergsdal rekommenderar även förebyggande behandling mot covid-19. Han använder tre väl beprövade substanser:

  • malariamedicinen hydroxiklorokin, som använts 70 år och som påvisades ha antivirala egenskaper i en medicinsk studie publicerad 2003 i den ansedda medicinska tidskriften Lancet,
  • vitamin-D, som man 2009 i USA upptäckte hade stor betydelse för immunförsvaret, detta illustreras av att en mycket hög andel av de som avlidit i covid-19 haft låga D-vitaminnivåer,
  • ivermektin, parasitläkemedlet som lanserades 1982 och som också har antivirala egenskaper.

Dvergsdal har idag blivit persona non grata i Norge. Från september 2021 är alla artiklar han förekommer i mycket svåråtkomliga.. 

Intervju med Peter Dvergsdal i videopodden Modiga Människor


Källor:

https://youtu.be/-pdgB2fLZPU

https://lakartidningen.se/opinion/debatt/2020/05/d-vitamin-kan-skydda-mot-svar-infektion-vid-covid-19/

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer