Hjärtinflammation från vaccinen mycket mer allvarligt än från covid

Den amerikanske kardiologen Peter McCullough syns ofta i media i USA. Han är mycket kritisk mot coronastrategin och hävdade 7 augusti 2020 i en medicinsk artikel att tidigt insatt behandling i öppenvård av riskpatienter med covid-19 minskar dödlighet och sjukhusinläggningar med 85%.

McCullough är även professor och en mycket välrenommerad forskare, mest citerad i världen inom området kronisk njursjukdom och hjärt- och kärlsjukdom.

vaccinets nanopartiklar tränger in i hjärtat, som därmed börjar producera spikprotein, vilket medför att hjärtat attackeras av immunförsvaret

Kardiologen sa i en intervju för några dagar sedan att hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammationen från covidvaccinen är mycket mer allvarlig än den som uppstår vid virusinfektionen. Det beror på att vaccinets nanopartiklar (en nanopartikel är en mycket liten partikel, vilket prefixet ‘nano’ vittnar om) tränger in i hjärtat, som därmed börjar producera spikprotein, vilket medför att hjärtat attackeras av immunförsvaret. 

Testet för troponin, ett protein som frisätts när hjärtmuskelceller skadas och som är förhöjt vid hjärtinfarkt, visar ett 10-100 gånger högre värde vid dessa hjärtåkommor orsakade av vaccinet jämfört med om de beror på en infektion. EKG-förändringarna är stora. När barn drabbas av dessa hjärtinflammationer till följd av vaccinet, krävs sjukhusinläggning i 90% av fallen. Barn som drabbas av samma tillstånd till följd av covidviruset får däremot normalt en mycket mildare sjukdom som går över av sig själv.


Källor:

https://odysee.com/Peter-McCullough-perikardit (video med svensk text)

https://youtu.be/3AgvHVOo2Hg (originalvideo)

https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(20)30673-2/fulltext

https://www.dailymotion.com/video/x8585nz

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer