Elsa Widding om WHO:s nya pandemifördrag: “Medicinsk tyranni”

Stockholm, 2023-11-24:

Riksdagsledamoten Elsa Widding lyfte idag fram en kritisk interpellation gällande World Health Organization’s (WHO) växande makt genom det föreslagna WHO Pandemic Agreement och ändringarna i de Internationella hälsobestämmelserna (IHR). Denna fråga blir alltmer relevant när nya lagstiftningar som kan påverka globala hälsoberedskap och suveränitet diskuteras.

Interpellationen, riktad till Socialminister Jakob Forssmed, uttrycker en djupgående oro över de snabba framstegen i förhandlingarna om pandemifördraget, som förväntas bli antaget i maj 2024. Widding ifrågasätter den bristande transparensen och det demokratiska förfarandet i processen samt föreslår en mer kritisk hållning från svenska regeringens sida.

Ett centralt inslag i Widdings anförande är potentiella ändringar som skulle ge WHO:s generalsekreterare befogenhet att på egen hand förklara internationella hälsonödlägen, vilket kan leda till omfattande nedstängningar av samhället. Hon understryker vikten av att medlemsstaterna behåller sitt självbestämmande och att mänskliga rättigheter fortsätter att vara en hörnsten i internationell lag.

Widding anmärker också på Sveriges representanters positioner, där ingen kritik eller frågeställning har framförts mot dessa viktiga ändringar. Istället har WHO:s utökade mandat välkomnats som en del i strävan mot Agenda 2030:s mål för hållbar utveckling.

Interpellationen avslutas med en serie frågor riktade mot Socialministern för att utforska Sveriges ställning och eventuella åtgärder i ljuset av de föreslagna förändringarna. Dessa frågor inkluderar begäran om en bedömning av processens demokratiska natur, en analys av WHO:s prestationer under den senaste pandemin, och huruvida WHO bör tilldelas ökade befogenheter baserat på dess tidigare rekommendationer.

För att höra hela interpellationen inklusive socialministerns svar, vänligen se länkar under avsnittet “Källor” nedan.


Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/interpellationsdebatt/whos-befogenheter_hb10173/

Relaterat:

https://www.mynewsdesk.com/se/elsa-widding-ab/pressreleases/sjukvaardsminister-acko-ankarberg-johansson-avgaa-eller-oeppna-foer-en-ordentlig-debatt-3282800

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer