WHO har fel angående risken för hjärtinflammation och känd epidemiolog ljuger

WHO har gjort enormt många märkliga uttalanden under denna pandemi. Det är en politiskt styrd organisation som tyvärr sedan läkemedelsindustrin gjorde sitt intrång i organisationen kring millennieskiftet har allt mindre med världens folkhälsa att göra. 

År 2009, strax före lanseringen av svininfluensan som en pandemi, hade läkemedelsindustrin lyckats lobba för att få WHO att ändra definitionen av en pandemi. Två kriterier behölls, att infektionen skulle spridas snabbt och i hela världen, men kriteriet hög dödlighet togs bort.

I november 2020 ändrade även WHO kriterierna för flockimmunitet, och omkullkastade den uppfattning som sedan över hundra år gällt och som i princip har betraktats som en naturlag. WHO skrev att det enda som ger flockimmunitet mot covid-19 är vaccin. 

Detta blev dock för magstarkt även för WHO, så i slutet av december ändrade de uttalandet och erkände att även de som haft smittan kan bidra till flockimmunitet.

Alla WHO:s klavertramp ska inte radas upp här, däremot ett som är helt färskt. Att de nordiska länderna infört restriktioner mot användning av Modernas vaccin på grund av ökad förekomst av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation ogillas av WHO. Men CDC, som inte går ut med varningar i onödan, uppgav redan 23 juni 2021 att det sannolikt finns ett samband mellan vaccinen och dessa biverkningar. De uppdaterade sin studie 30 augusti, inkluderade då alla anmälningar till biverkningssystemet VAERS till och med 18 augusti -21. Nedanstående riskökning kunde ses för Pfizers respektive Modernas vaccin.

Nu hävdar WHO att “… den information man fått den 26 maj och 9 juli 2021 visar att nyttan av vaccinet är större än risken att drabbas av hjärtsjukdom om man får ett mRNA-vaccin som Moderna eller Pfizer.” Epidemiologen och professorn Didier Pittet, verksam i Genève, säger: ”Risken att drabbas av myokardit eller perikardit är mellan tio och hundra gånger högre om man får covid-19 än om man tar vaccinet. Man måste tänka på att sjukdomen i sig skapar hjärtsjukdom.”

Han hänvisar sannolikt till en studie som inte är faktagranskad och som är gravt missvisande, då den överinkluderar personer med hjärttillstånden efter covid-19 och underinkluderar de som fått det efter vaccinen. 

Att Pittet har fel går lätt att bevisa. Socialstyrelsen redogör i sin statistikdatabas för antalet som fått diagnoserna hjärtmuskelinflammation (myokardit) eller hjärtsäcksinflammation (perimoykardit). Om covid-19 ger 10-100 gånger ökad förekomst av dessa tillstånd borde det synas mycket tydligt i statistiken för 2020, då covidinfektionen var som mest utbredd i Sverige. 

Nedan syns statistiken för Sverige för akut myokardit och akut perikardit i slutenvård och specialiserad öppenvård för alla personer 0-29 år. Åren 2017 till 2020 var det 728, 655, 715 samt 575 personer 0-29 år som fick dessa diagnoser. Jämfört med de tre närmast föregående åren, 2017 till 2019, var det alltså 18% färre personer yngre än 30 år som fick diagnoserna myo- och perimyokardit under 2020. 

Källor:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3127275/

https://www.cnbc.com/2021/06/23/cdc-reports-more-than-1200-cases-of-rare-heart-inflammation-after-covid-vaccine-shots.html

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-08-30/03-COVID-Su-508.pdf

https://www.svd.se/svenskt-stopp-for-moderna-vaccinet-ifragasatts

https://sdb.socialstyrelsen.se/if_drg/val.aspx

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer