Befinner sig samhället just nu i en masspsykos?

En masspsykos uppstår när ett samhälle tappar kontakten med verkligheten och hamnar i vanföreställningar.

Exempel på masspsykos är häxjakterna i USA och Europa på 1500- och 1600-talet. Eller totalitarismens framväxt under 1900-talet.

Denna video försöker svara på frågor som: Vad är en masspsykos? Hur börjar den? Upplever vi en just nu? Och hur kan vi i så fall ta oss ur den?

Innehåll

00:37 – Carl Jung – människan själv är största hotet mot civilisationen
01:46 – Masspsykosen – en epidemi av vansinne.
02:00 – Häxjakterna i USA och Europa på 1500-1600-talet
0321 – Vad framkallar en masspsykos?
06:21 – Totalitarism – den moderna tidens masspsykos
09:38 – Sinnesmord – standardmetoden för att skapa totalitarism
10:11 – Rädsla genom vågor av terror
11:15 – Nedbrytning av psyket genom propaganda
12:28 – Ny teknik och sociala medier underlättar manipulation
13:23 – Isolering underlättar manipulation
15:24 – Ordning till priset av förlorad frihet
17:03 – Hur kan totalitarism undvikas?
17:38 – Lev på ett sätt som inspirerar andra
18:24 – Sprid information som motverkar propagandan
18:42 – Humor kan upphäva de styrandes legitimitet
19:04 – Parallella strukturer – skapa ditt eget samhälle
20:25 – Så många som möjligt behöver agera
20:54 – Ju tuffare konflikt, desto härligare seger

Länk till original-video

MASS PSYCHOSIS – How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL
https://youtu.be/09maaUaRT4M

AFTER SKOOL YouTube-kanal
https://www.youtube.com/channel/UC1KmNKYC1l0stjctkGswl6g


Åsikterna som uttrycks i text och eventuella bilder och/eller videoklipp på denna sida tillhör deltagaren eller deltagarna i respektive text, bild eller video. CheckFact.org tar inte ställning för eller emot dessa åsikter utan förmedlar dem endast för att inspirera till diskussion och debatt.
Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer