Fullvaccinerade är de nya superspridarna – vaccinationspass meningslöst

Robert Malone är uppfinnaren av mRNA-tekniken. Han vaccinerade sig i våras men har därefter blivit mycket oroad över att vaccinen inte fungerar som det var tänkt. De skulle stanna i överarmen och närmaste lymfknuta, men vaccinets spikprotein, som är den del som ger svår sjukdom vid covid-19, sprider sig i hela kroppen och är sannolikt anledningen till den extremt höga förekomsten av biverkningar från vaccinen. Malone har från juni tagit kraftigt avstånd från vaccineringen och anser idag att den bör upphöra.

Forskaren säger i en ny intervju i podcasten The Hidden Gateway att eftersom fullvaccinerade kan smittas av deltavarianten utan att få symtom, men har lika höga virusmängder som ovaccinerade som får symtom, så är det de fullvaccinerade, som befinner på sina arbetsplatser och ute i samhället, som är de nya superspridarna.

Redan 10 augusti publicerades i den medicinska tidskriften The Lancet en studie från ett sjukhus i Vietnam och som visade att de fullvaccinerade sjukvårdsarbetare som smittades med deltavarianten ofta saknade symtom och bar på mycket höga virusmängder. I Sverige har det på äldreboenden i bland annat Mora och Överkalix uppmärksammats att det är fullvaccinerad personal som sprider deltavarianten till de boende.

Förutom att vaccinationspass/bevis innebär diskriminering genom medicinsk apartheid, så är intygen ur medicinsk synvinkel meningslösa, ja, utifrån ovanstående till och med farliga. Om intentionen är att hindra smittspridning, borde bevis endast utfärdas till personer som haft smittan och därmed har en infektionsbetingad immunitet. Det är endast dessa personer som skyddar riskgrupper och ska riskgrupperna skyddas mot smitta till varje pris borde endast smittade som tillfrisknat få arbeta inom sjukvård och äldreomsorg. 

Det finns 29 studier som visar att den breda immunitet från infektionen är vida överlägsen immunitet via vaccination. En av studierna har visat att risken i Israel, ett av de länder med högst andel vaccinerade i befolkningen, är 13 gånger högre för en person som är fullvaccinerad att smittas av deltavarianten än för en person som haft smittan.

Källor:

https://odysee.com/@tsundoku:8/How-to-save-the-world,-in-three-easy-steps—Bret-Weinstein,-Robert-Malone,-Steve-Kirsch:d

https://youtu.be/28xqpV6cmcU

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v2

https://brownstone.org/articles/natural-immunity-and-covid-19-twenty-nine-scientific-studies-to-share-with-employers-health-officials-and-politicians/

https://www.overkalix.se/press/nyheter/avlidna-i-covid-19/

https://sverigesradio.se/artikel/tio-coronasmitta-pa-aldreboende-i-mora

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1

Prenumerera
Meddela mig vid
0 Kommentarer
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer