Analys av VAERS: För barn 12-15 år ökar covidvaccin risken för hjärtinflammation 100-faldigt

Den kanadensiska virologen, immunologen och forskaren Jessica Rose intervjuades 7 november av Gal Shalev. Hon forskar sedan några år i Israel, och har sedan pandemins utbrott analyserat och skrivit flera medicinska artiklar utifrån rapportering av biverkningar från covidvaccinen till det amerikanska biverkningssystemet VAERS.

Hennes övergripande analys är att vaccinerna orsakar många, sannolikt alla, biverkningarna som rapporteras till VAERS

Hennes övergripande analys är att vaccinerna orsakar många, sannolikt alla, biverkningarna som rapporteras till VAERS. Detta visas bland annat av den korta tidpunkten från injektionen av vaccinet till besök på akutmottagning respektive dödsfall.

Hon beskriver att kliniska studier av läkemedel exkluderar alla i riskgrupp – gravida, ammande, autoimmuna, barn, personer med cancer etc – det ingår i stort sett bara friska personer. Det är därför det krävs 5-10 års studier för att inkludera riskgrupper och för att ha fått tillräckligt lång uppföljning. Efter bara 2 månaders uppföljning av covidvaccinen av huvudsakligen friska personer yngre än 60 år så påbörjades massvaccinering av alla grupper, trots att säkerhetsdata saknades.

Detta strider enligt Rose mot medicinsk vetenskap. Vaccinen är dessutom på två sätt helt nya: nanopartiklarna och mRNA-tekniken. De har också visat sig innehålla ett mycket farligt protein. På grund av de två nyheterna så borde det ha gjorts åratal av omfattande studier inklusive djurförsök.

Rose är mycket oroad över det hon ser i biverkningssystemet. Hon menar att hela immunsystemet försvagas.  

Den finns tecken från analysen av VAERS att vaccinen minskar förekomsten av mördarceller. Detta är mycket allvarligt, då dessa celler bland annat hämmar tillväxten av tumörer. Stämmer fynden så finns risken att vaccinen ökar cancertillväxt, skapar hyperinflammation och påverkar personer med autoimmuna sjukdomar negativt. Av VAERS framgår ökad förekomst av cancer som biverkan, vilket aldrig tidigare setts av något vaccin. Rose är mycket oroad över det hon ser i biverkningssystemet. Hon menar att hela immunsystemet försvagas.  

Artikeln var faktagranskad (peer review), men blev efter två veckor censurerad. Något liknande har hon aldrig varit med om.

Rose berättar även om en medicinsk artikel om hjärtinflammation som hon och kardiologen Peter McCullough nyligen publicerat. Artikeln var faktagranskad (peer review), men blev efter två veckor censurerad. Något liknande har hon aldrig varit med om.

Analysen av data från VAERS visar att högst förekomst av myokardit, hjärtmuskelinflammation, har barn 12-15 år. Normalt drabbas 1 barn på 100 000. Men 8 veckor efter att vaccineringen av denna åldersgrupp hade inletts (påbörjades i maj i USA) var förekomsten 19 gånger högre. Då tas ingen hänsyn till underrapportering. Rose har utifrån sina analyser bedömt att rapporterade biverkningar måste multipliceras med minst 31 för att stämma med verkligheten. Skulle denna siffra även gälla myokarditer så är förekomsten för barn efter covidvaccinering 589 gånger högre än förväntat.


Källor:

https://rumble.com/vouo1t-gal-shalev-interview-with-dr.-jessica-rose-interview-vaers-data.html

https://i-do-not-consent.netlify.app

https://i-do-not-consent.netlify.app/media/A%20Report%20on%20Myocarditis%20Adverse%20Events%20in%20the%20U.S.%20Vaccine%20AdverseEvents%20Reporting%20System%20%28VAERS%29%20in%20Association%20with%20COVID19%20Injectable%20Biological%20Products.pdf

Prenumerera
Meddela mig vid
2 Kommentarer
Mest röstade
Nyaste Äldsta
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer
Urban Medin
Urban Medin
2 år sedan

Det är mer än skrämmande.
Att vi var tvungna att komma till den punkt, där det mest värdefulla vi har kvar i denna världen “våra barn”, måste offras för att väcka de styrande idioterna.

Calle
Calle
2 år sedan

Ny studie “We retrospectively collected data on patients <21 years-old presenting before 7/4/2021 with suspected myocarditis within 30 days of COVID-19 vaccination. Suspected myocarditis occurred in 136 patients (97.8%) following mRNA vaccine, with 131 (94.2%) following the Pfizer-BioNTech vaccine; 128 (91.4%) occurred after the 2nd dose.” Källa: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056583