Nästan 8 gånger högre dödlighet för unga europeiska fotbollsspelare i hjärtstillestånd de senaste 5 månaderna jämfört med genomsnittet under föregående 20 år

En tysk tidning skriver 28 oktober om den höga förekomsten av plötslig död, hjärtstillestånd och hjärtinfarkter för idrottsmän de senaste … Continue reading Nästan 8 gånger högre dödlighet för unga europeiska fotbollsspelare i hjärtstillestånd de senaste 5 månaderna jämfört med genomsnittet under föregående 20 år