Fler kan ha dött av covidvaccin än av covid-19 i Sverige

Uppdaterad: 2021-10-29

För en vecka sedan publicerades en artikel på checkfact om att 2000 till 13 000 personer kan ha dött av covidvaccinen i Sverige. Men hur många har dött av covid-19?

Tre regioner i Sverige har analyserat hur många av de som rapporterats döda i covid som har avlidit av viruset som huvudorsak.

  • I Östergötland visade en granskning av samtliga som enligt dödsorsaksintyg dött i covid-19 att i 15% av fallen på särskilt boende eller i hemmet var covid-19 den direkta dödsorsaken, av de som dött på sjukhus var sars-cov-2 huvudorsak i 72% av fallen på IVA och i 26% av fallen på vanlig vårdavdelning.
  • I Kronoberg berodde 45% av dödsfallen i covid-19 på sjukhus på viruset och i 20% av dödsfallen på särskilt boende eller i hemmet.
  • I Stockholm var huvudorsaken viruset i 17% av dödsfallen på särskilt boende.

Av ovanstående går det att dra slutsatsen att:

  • på särskilt boende och i hemmet, har viruset varit huvudorsaken i 15-20% av fallen då patienten avlidit i covid,
  • på sjukhus på IVA berodde 72% av fallen på viruset,
  • på vårdavdelning var det sannolikt för cirka 30% av dem som avled i covid viruset som var dödsorsaken.

Till och med 25 oktober 2021 hade enligt dödsorsaksintyg 14 404 personer avlidit i covid. Av dessa avled 8 219 på sjukhus och 5 190 på särskilt boende (ingen uppgift om hur många som avled i hemmet).

Av de som avlidit saknas statistik på hur många som har vårdats på IVA. Men det går att utifrån statistik presenterad på SVT räkna ut hur många av de som vårdats på IVA som avlidit inom 30 dagar. Det är 2 394 personer, och antalet som vårdats på IVA och avlidit är naturligtvis något fler eftersom de kan ha avlidit efter 30 dagar, ett rimligt totalt antal är därför 2 500. 

Nu kan vi göra en uppskattning av antalet som avlidit i covid-19 med viruset som huvudorsak. Vi använder medeltalet för intervallet för personer på särskilt boende och hemmet, det vill säga 17,5%. Totala antalet som avlidit av sars-cov-2 som huvudorsak blir då som framgår av tabellen ovan 4 424 personer (30,7% av de som avlidit i covid-19). 

Slutsats: Utifrån undersökningar i tre regioner i Sverige kan det uppskattas att cirka 4 400 personer i Sverige har avlidit som en direkt följd av viruset, medan antalet som avlidit som en direkt följd av covidvaccinen är cirka 2000 till 13 000 personer. 

Källor:

https://checkfact.org/sannolikt-har-2000-till-12-000-svenskar-dott-av-covidvaccinen/

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/08/covid-19-oftast-inte-ensam-orsak-vid-dodsfall-bland-aldre/

https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2020/08/granskning-covid-19-dominerande-dodsorsak-pa-ostgotska-iva/

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/f42ff65bab3d44fb8bb850530b10d5e4/rapport-avlidna-patienter-med-covid-jamforande.pdf

https://www.sll.se/globalassets/1.-halsa-och-vard/bilagor—nyhet/2021/rapport-covid-19-som-dodsorsak-sarskilda-boenden.pdf

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-i-intensivvarden/

Notering: Denna analys innehåller siffror som bygger på uppskattningar och i vissa fall delvis antaganden. De bygger dessutom på grunddata som i sig kan innehålla brister (t ex på grund av felrapportering, eller brister i handläggning hos myndigheter). Därför bör resultatet i artikeln i första hand ses som ett underlag för vidare efterforskningar och analyser. Vår ambition är att publicera mer exakt information så snart sådan finns oss tillhanda. Har du synpunkter eller tankar om artikeln? Skriv i kommentarsfältet, eller skicka ett meddelande till oss >>  
Prenumerera
Meddela mig vid
1 Kommentera
Mest röstade
Nyaste Äldsta
Feedback mitt i texten
Visa alla kommentarer
Igge
Igge
6 mån sedan

Ca 4000 stämmer bra med den överdödlighet vi hade 2020 . 2021 har vi hittills haft färre avlidna än tex 2018 trots ökad folkmängd.