Är vaccinpasset en del av ett kommande socialt kreditsystem?

I denna video beskrivs en möjlig händelseutveckling där vaccinpasset blir en del av ett socialt kreditpoäng-system liknande det som vi redan nu ser i Kina…