Månad: mars 2021

0 3
21
mar
2021
Posted in Fakta

PCR-test kan ge falska positiva svar

Den teknik som används i PCR-test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga…

Läs mer...
0 1
21
mar
2021
Posted in Fakta

Du kan bli smittad och smitta andra även om du är vaccinerad

”Det kan finnas en viss risk att du, trots vaccination, kan bli sjuk, och därmed smitta andra,…

Läs mer...
0 1
21
mar
2021
Posted in Fakta

Du kan bli sjuk i Covid-19 även om du är vaccinerad

”Det är inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd, men blir du sjuk får…

Läs mer...
0 2
18
mar
2021
Posted in Fakta

Högre dödlighet 2012 än 2020

I förehållande till folkmängden hade 2020 en historiskt sett låg dödlighet. Fler dog per miljon jämfört med…

Läs mer...
0 1
17
mar
2021
Posted in Fakta

Lika många dog av restriktionerna som av viruset 2020

Minst lika många dog av restriktionerna som av viruset i världen under 2020. Källa: Forskare på Karolinska…

Läs mer...
0 2
17
mar
2021
Posted in Fakta

Medianåldern för avlidna med Covid-19 är 85 år. Högre än för övriga befolkningen.

Snittåldern för personer som dör och som upp till 30 dagar dessförinnan testats positivt för Covid-19, är…

Läs mer...
0 13
15
mar
2021
Posted in Fakta

Välkommen till CheckFact.org

Välkommen till CheckFact.org, en community-styrd sida som just nu fokuserar på viruset Sars-Cov-2 och sjukdomen Covid-19 samt…

Läs mer...