Månad: januari 2021

0 2
07
jan
2021
Posted in Länkar

Rapporterade biverkningar Läkemedelsverket

Läkemedelsverket Inrapporterade biverkningar av Covid-vaccinerhttps://www.lakemedelsverket.se/sv/coronavirus/coronavaccin/inrapporterade-misstankta-biverkningar—coronavacciner

Läs mer...
0 3
07
jan
2021
Posted in Länkar

VAERS – amerikansk databas med rapporterade biverkningar

”Vaccine Adverse Event Reporting System” är ett amerikanskt program för vaccinsäkerhet, som samadministreras av U.S. Centers for…

Läs mer...
0 2
07
jan
2021
Posted in Länkar

Eudravigilance – EU:s databas över biverkningar

En central europeisk databas över misstänkta biverkningar på läkemedel som är godkända eller studerade i kliniska prövningar…

Läs mer...